Workshops 2017-03-24T15:42:51+00:00

Workshops

Workshop 1: GERT

Het ouderdomssimulatie-pak GERT biedt de mogelijkheid om de typische beperkingen van ouderen te ervaren. GERT staat voor GERontologische Testkleding. Tijdens deze praktische workshop beleeft de zorgverlener zelf de gevolgen van een scala aan beperkingen die met ouderdom gepaard kunnen gaan. Het biedt de mogelijkheid om te reflecteren op vragen als: Wat zijn de gevolgen van gerelateerde stress, onzekerheid en angst? Zijn de oplossingen die wij hebben bedacht in onze instelling met betrekking tot zorg voor ouderen de beste? Kan het beter? Daarnaast merk je hoe moeilijk het is om alledaagse handelingen als traplopen, veters strikken of een stukje voorlezen goed uit te voeren.

Workshop 2: Het doet zo zeer

In HET DOET ZO ZEER schetst Heleen van Royen een portret van haar moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. Een portret van zeer dichtbij: Heleen bedient de camera grotendeels zelf. In een periode van ruim een jaar volgt ze haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af. In de workshop laat Heleen fragmenten van de film zien en vertelt ze over de mooie momenten die ze mee heeft gemaakt. Hierbij is de beleving in de ogen van haar moeder een essentieel onderdeel geweest. Heleen gaat in op de vragen die u als zorgverlener heeft.

Workshop 3: De wondere wereld van dementie

Verrijken van de omgeving voor mensen met dementie. Wanneer de werking van het demente brein begrepen wordt, kun je praktische oplossingen bedenken waarmee je mensen met dementie een gevoel van welbevinden geeft. Een belangrijk inzicht is dat het demente brein niet meer in staat is, zich aan te passen aan de omgeving. Door vaak eenvoudige en soms ingewikkelde adviezen en toepassingen zorg je voor een aangepaste/verrijkte omgeving bij mensen thuis en in zorginstellingen. Een verrijkte omgeving is eenvoudiger, duidelijker en zichtbaarder. Het stemt gunstig en voelt als een weldaad ook voor mantelzorgers en zorgmedewerkers.  Het verrijken van de omgeving gaat over de fysieke omgeving, over de dagelijkse levensverrichtingen en de besteding van tijd. Het beslaat 24 uur van de dag, 7 dagen van de week en 4 seizoenen.

Workshop 4: Voelen, Ervaren en Beleven

Waan je in een nieuwe wereld en maak kennis met de diverse onderwerpen die je tegenkomt wanneer je belevingsgerichte zorg toe wilt passen. Je maakt kennis met termen als Realiteitsoriëntatie, validation, presentie, snoezelen, reminiscentie en PDL. Wat is de juiste verhouding hiervan? Wanneer kies je nu voor Realiteitsoriëntatie en wanneer voor validation? Welke hulpmiddelen kan ik hierbij inzetten en wanneer weet ik dat mijn cliënt deze benadering als prettig ervaart? In de beleefruimte krijg je antwoord op deze vragen door te voelen, ervaren en te beleven.

Workshop 5: Betere communicatie met Beleving

Door te communiceren ervaar je als mens wat het betekent een individu te zijn, waardigheid te ervaren en wat jouw eigenheid inhoudt. Daardoor houd je grip op je wereld en ben je in staat je primaire behoeften te uiten. Communiceren betekent je emoties tonen en emoties van een ander begrijpen, zo veel als dat mogelijk is. Ook als je jezelf niet meer bewust bent van het belang hiervan, omdat je begint te dementeren of een andere beperking ervaart. Visualisaties en beleving zijn in deze fase de ondersteuning die je nodig hebt in je communicatie. Communicatie is de onvoorwaardelijke intentie hebben om de ander te willen begrijpen. Saskia Voortman laat je het belang hiervan zien door zelf het gesprek met je aan te gaan.

Workshop 6: Anders zorgen

Dementie is op veel aspecten een geleidelijk proces van achteruitgang. Toch gaat één ding er op vooruit tijdens het dementeringsproces: het gevoels- en emotieleven. Ruud Dirkse schreef hier een boek over en legt in deze workshop uit hoe dit komt. Dit toenemende gevoelsleven verklaart ook waarom beleving voor mensen met dementie zo belangrijk is. In het tweede deel van de workshop gaan de deelnemers onder leiding van Ruud met elkaar in gesprek, hoe je als zorgverlener, vrijwilliger of familielid beleving kan stimuleren, door mensen met dementie nog meer aan te spreken op wat zij nog wel kunnen.

Wijzigingen in het programma en de workshops zijn voorbehouden. U zult uw persoonlijke definitieve programma uiterlijk 1 week voor aanvang van het congres ontvangen.

* Tijdens de koffiepauze is er een beleefruimte aanwezig die ook voor de workshop voelen, ervaren en beleven wordt ingezet. In deze beleefruimte maakt u kennis met diverse innovaties die u kunnen helpen op een belevingsgerichte manier uw zorg in te richten. Hierbij kijken we niet alleen naar de toepassing van technologische innovaties, maar ook hoe u met uw eigen middelen het zorghuis in kunt richten.

**De award uitreiking is onder voorbehoud. Wanneer er niet genoeg deelnemers zijn voor deze uitreiking, wordt het programma op een andere manier ingevuld welke ook als doel kennisoverdracht behoeft.