Sprekers 2017-03-24T14:40:24+00:00

Sprekers

Thomas van der Ham
Thomas van der Hamdagvoorzitter
Thomas van der Ham heeft menig jaar als fysiotherapeut in de intra-murale zorg gewerkt en daar is zijn passie voor het verbeteren van kwaliteit van leven van zowel cliënten als professionals ontstaan. Aan deze doelstellingen werkte hij eerst als behandelaar, maar nu probeert hij het verschil te maken met kennis en technologie.
Anonieme spreker
Anonieme sprekerhoofdspreker
Onze anonieme spreker is een inspirerend, maar vooral positief persoon. De visie van deze man is een eye-opener, zijn lezingen een belevenis en een inspiratiebron gebaseerd op zijn levensverhaal. Hij brengt een verandering teweeg, hij zet beperkingen om in mogelijkheden. Dat verklaart de populariteit van hem als spreker voor het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal. Van Shell tot Walt Disney tot KLM en het UWV, zijn verhaal past bij ieder bedrijf en zeker ook binnen de nieuwe zorg.
Astrid van Mulken
Astrid van Mulkenambassadrice, spreker en jurylid
Astrid van Mulken is al 29 jaar werkzaam bij Zuyderland. Toen zij eind jaren 90 betrokken raakte bij het project belevingsgerichte zorg waar snoezelen nog centraal stond, werd ze coach belevingsgerichte zorg. Na jarenlange ervaring (ook op de werkvloer) weet ze alle ins en outs over belevingsgerichte zorg en is ze initiatiefnemer van projecten waarbij ze de nieuwste innovaties koppelt aan belevingsgerichte zorg. Haar ervaring en deskundigheid zet ze in om nieuwe verpleegkundigen op te leiden en bij te scholen door middel van (externe) cursussen.
Marjolein de Kroon
Marjolein de Kroonspreker
Marjolein de Kroon heeft ruim 3 jaar ervaring in het trainen, spreken en begeleiden van sessies over thema’s als gastgerichtheid, beleving, samenwerken en communicatie en persoonlijk leiderschap. Niet alleen binnen de Efteling, maar ook binnen de zorg heeft ze zich bezig gehouden met deze thema’s. Resultaat gericht te werk gaan en gasten betoveren, dat is waar ze voor gaat.
Wilma Scheres
Wilma Scheresambassadrice, spreker en jurylid
Wilma scheres is een Creative Developer in de gezondheidszorg, bedenken en vormgeven van concepten en het opleiden van hen die daar werken. Wilma is GZ-psycholoog, auteur van verschillende boeken over communicatie en gedrag. Wilma heeft een andere kijk op de gezondheidszorg en is een vernieuwer puur sang! 
Saskia Voortman
Saskia Voortmanambassadrice, spreker en jurylid
Saskia is creatief en praktisch, gericht op het welbevinden van de persoon met de beperking. Werken met oplossingen, niet met beperkingen. Ze heeft veel kennis van methodieken in de zorg en richt zich op levensthema’s en life events van de persoon waarmee ze werkt. Visualiseren van informatie, dat is haar sterkste punt en gaat daarmee het gesprek aan.
Alet van den Aker
Alet van den Akerspreker
Alet van de Anker is gezondheidszorg technoloog bij It Fits. In deze rol probeert ze de zelfstandigheid van de zorgvrager of zorgaanbieder te bevorderen door verbeteringen en innovaties te realiseren. Hierbij gaat het zowel om het gebied van processen als producten in de zorg. Als productspecialist van het GERT-pak laat ze zorgverleners reflecteren op de verleende zorg in de instellingen en hoopt ze zo de zorg een klein beetje te kunnen verbeteren door middel van beleving.
Marij Naarding
Marij Naardingspreker
Marij Naarding, SR trainer en begeleider bij Planetree. Werken met passie & plezier, daadkracht, (persoonlijk) leiderschap en prestaties waarmaken, verbinding en mijn ‘wat-kan-allemaal-wel-instelling’​ zijn woorden die goed bij mij passen. Deze woorden DOE ik bij Planetree.
Planetree is een inspirerende zorgvisie met een bewezen aanpak en een innovatief netwerk van zorginstellingen met als gezamenlijk doel de best mogelijke mensgerichte zorg te realiseren. Planetree laat zien dat bezieling (de ‘zachte menselijke kant’​ van de zorg) en zakelijkheid (de ‘harde systeemkant’ van de zorg) elkaar juist versterken, met de mens voorop als uitgangspunt.
Olga Commandeur
Olga CommandeurSpreker
Dat bewegen goed voor je is, dat weten we. Als promotor van gezond bewegen laat ik mensen middels interactieve presentaties en workshops ervaren wat bewegen allemaal met je doet. Ik geef geen pilletjes voor gezondheid, maar laat beseffen dat je daar zelf door bewegen heel veel aan kunt doen.
Heleen van Royen
Heleen van RoyenSpreker
Heleen van Royen is een van de meest controversiële schrijvers van Nederland. Met haar boeken en optredens in de media doet ze steeds opnieuw stof opwaaien, door haar openhartige en uitbundige levensstijl.In HET DOET ZO ZEER schetst Heleen van Royen een portret van haar moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. Een portret van zeer dichtbij: Heleen bedient de camera grotendeels zelf. Ze verteld haar verhaal openhartig en creëert hiermee een grote herkenbaarheid bij vele andere familie en mantelzorgers.
Erica van de Veerdonk
Erica van de VeerdonkSpreker
Erica van de Veerdonk is Sociaal Gerontoloog met meer dan 25 jaar leidinggevende ervaring in de zorg (o.a. ook directeur van een verpleeghuis geweest). Ze geeft omgevingsadvies voor mensen met dementie, zowel thuis als in het verpleeghuis. Daarnaast is zij ook docent voor Dr. Anneke van der Plaats en haar BreinCollectief en vervangt zij Anneke in 2017 met haar presentaties en trainingen.
Ruud Dirkse
Ruud DirkseSpreker
Ruud Dirkse is directeur van zorginnovatiebureau DAZ, schrijver van 4 boeken over dementie en trainer. DAZ is een idealistisch bureau dat wil bijdragen om de zorg beter en leuker te maken, met veel nadruk op zelfredzaamheid. Dit gebeurt door het verzorgen van trainingen in de ouderenzorg, ondermeer over het lerend vermogen van mensen met dementie en beweegcultuur in zorginstellingen.